جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
تبلیغات محیطی و آلودگی بصری در پایتخت
جامعه ایرانی در ۲دهه گذشته با رشد فزاینده پیام‌های بازرگانی چه در رسانه ملی و چه در سطح شهر مواجه شده است.
تهران تنها به خاطر 12 میلیارد تومان زشت می شود!

Page Generated in 0/0897 sec