خبرهای محلات

محله دو تکّه!
معروف بوده است این قسمت از تپه ها جلوی چشم انداز ایوان ساختمان معیرالممالک را در باغ فردوس می گرفت و منظره تهران خوب دیده نمی شد. دستور داد سر آن را تراشیده و صاف نمایند.
معرفی محله امانیه
ورزش مداوم
این بوستان که تا سال 1357، پارک شاهنشاهی نامیده می‌شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تکریم نقش مردم در تحولات اجتماعی ایران به بوستان ملّت تغییر نام یافت.
پارک ملّت

Page Generated in 0/0433 sec